waskastandardszeroka malastandardduza
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/FOTO5/Foto1.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/FOTO5/Foto2.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/FOTO5/Foto3.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/FOTO5/Foto4.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/FOTO5/Foto5.jpg

Posłuchaj jak grają Nasi Uczniowie

In order to view Joomla MP3 Player you need Flash Player 10+ support!

Get Adobe Flash player
Szkoła Muzyczna im. Jana z Lublina w Kraśniku.


Szkoła Muzyczna im. Jana z Lublina w Kraśniku powstała w roku 1997.   
Patronem szkoły jest kraśnicki organista i teoretyk muzyki Jan z Lublina działający w XVI w. w klasztorze kanoników regularnych w Kraśniku.
Szkoła Muzyczna, której patronuje Jan z Lublina, pragnie nawiązywać do tych chlubnych tradycji.

Tygodniowy rozkład zajęć w szkole ustawiony jest tak, by jak najkorzystniej oddziaływać na ucznia. Z tego względu lekcje gry na instrumencie odbywają się raz, lub dwa razy w tygodniu w trybie indywidualnym. Pozostałe zajęcia prowadzone są w zorganizowanych wiekowo, oraz pod względem stopnia zaawansowania grupach. Prowadzimy naukę gry na fortepianie, instrumentach elektronicznych ( keyboard ), skrzypcach, gitarze klasycznej i elektrycznej , perkusji, lekcje teorii oraz gry zespołowej i śpiewu.

Aby zapewnić uczniowi (szczególnie dziecku w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym) pełny komfort psychiczny podczas nauki, na indywidualne lekcje gry na instrumencie zapraszani są również jego rodzice. Doświadczenie wykazuje, że współpraca, która zawiązuje się między uczniem, nauczycielem oraz rodzicami, wpływa bardzo owocnie na efekty nauczania. Naukę w szkole muzycznej można rozpocząć w wieku dziecięcym, co jest najbardziej korzystne, ale nic nie stoi na przeszkodzie by, jeśli się nawet dotąd nie miało kontaktu z nauką muzyki, rozpocząć ją później. Warto spróbować obojętnie na jakim się jest etapie życia!

Aby nauka w naszej szkole dawała radość i satysfakcję staramy się wychodzić naprzeciw muzycznym zainteresowaniom uczniów, a nabywane umiejętności mają oni możliwość wielokrotnie w ciągu roku szkolnego prezentować na koncertach organizowanych w różnych miejscach miasta. Występując, uczą się przełamywać nieśmiałość, nabierają wiary we własne siły.

Chętni uczniowie mają możliwość gry zespołowej, która pozwala odczuć prawdziwą radość ze wspólnego muzykowania. Nauka muzyki może się okazać bardzo korzystną rzeczą dla każdego. Badania naukowe dowodzą, że rozwijanie zdolności muzycznych stymuluje rozwój uzdolnień w innych dziedzinach, szczególnie do nauki języków obcych i w naukach ścisłych. Ponadto uczeń wypracowuje w sobie takie cechy jak: nawyk systematycznej pracy, umiejętność przezwyciężania trudności doskonali się pamięć i wzmacnia poczucie własnej wartości.

 

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572/ nasza szkoła została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 251/30/1999.

Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością Szkoły sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, nadzór pedagogiczny - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Absolwenci otrzymują Dyplom Ukończenia Szkoły Muzycznej I stopnia.
Zobacz jak pracujemy w naszej szkole …

 
 
Reklama

"Czas to najlepsza cenzura a cierpliwość to najdoskonalszy nauczyciel"  •  Fryderyk Chopin (1810-1849)

2009-2013 © Designed by Szkola Muzyczna im.Jana z Lublina w Krasniku