Szkoła Muzyczna I st. im. Jana z Lublina w Kraśniku

SzkołaSzkoła Muzyczna im. Jana z Lublina w Kraśniku powstała w roku 1997.

Patronem szkoły jest kraśnicki organista i teoretyk muzyki Jan z Lublina działający w XVI w. w klasztorze kanoników regularnych w Kraśniku.

Szkoła Muzyczna, której patronuje Jan z Lublina, pragnie nawiązywać do tych chlubnych tradycji.

Tygodniowy rozkład zajęć w szkole ustawiony jest tak, by jak najkorzystniej oddziaływać na ucznia. Z tego względu lekcje gry na instrumencie odbywają się raz, lub dwa razy w tygodniu w trybie indywidualnym. Pozostałe zajęcia prowadzone są w zorganizowanych wiekowo, oraz pod względem stopnia zaawansowania grupach. Prowadzimy naukę gry na fortepianie, instrumentach elektronicznych ( keyboard ), skrzypcach, gitarze klasycznej i elektrycznej , perkusji, lekcje teorii oraz gry zespołowej.

Aby zapewnić uczniowi (szczególnie dziecku w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym) pełny komfort psychiczny podczas nauki, na indywidualne lekcje gry na instrumencie zapraszani są również jego rodzice. Doświadczenie wykazuje, że współpraca, która zawiązuje się między uczniem, nauczycielem oraz rodzicami, wpływa bardzo owocnie na efekty nauczania. Naukę w szkole muzycznej można rozpocząć w wieku dziecięcym, co jest najbardziej korzystne, ale nic nie stoi na przeszkodzie by, jeśli się nawet dotąd nie miało kontaktu z nauką muzyki, rozpocząć ją później. Warto spróbować obojętnie na jakim się jest etapie życia!

Aby nauka w naszej szkole dawała radość i satysfakcję staramy się wychodzić naprzeciw muzycznym zainteresowaniom uczniów, a nabywane umiejętności mają oni możliwość wielokrotnie w ciągu roku szkolnego prezentować na koncertach organizowanych w różnych miejscach miasta. Występując, uczą się przełamywać nieśmiałość, nabierają wiary we własne siły.

Chętni uczniowie mają możliwość gry zespołowej, która pozwala odczuć prawdziwą radość ze wspólnego muzykowania. Nauka muzyki może się okazać bardzo korzystną rzeczą dla każdego. Badania naukowe dowodzą, że rozwijanie zdolności muzycznych stymuluje rozwój uzdolnień w innych dziedzinach, szczególnie do nauki języków obcych i w naukach ścisłych. Ponadto uczeń wypracowuje w sobie takie cechy jak: nawyk systematycznej pracy, umiejętność przezwyciężania trudności doskonali się pamięć i wzmacnia poczucie własnej wartości.

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572/ nasza szkoła została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 251/30/1999. 

Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością Szkoły sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, nadzór pedagogiczny - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Absolwenci otrzymują Dyplom Ukończenia Szkoły Muzycznej I stopnia.

Fortepian

Łatwość z jaką udaje się wydobyć dźwięk na instrumentach klawiszowych sprzyja temu, że naukę gry na fortepianie z powodzeniem realizują już najmłodsze dzieci zgłaszające się do naszej szkoły. Ponieważ fortepian jest instrumentem dość dużym i kosztownym, nic nie stoi na przeszkodzie, aby na etapie nauki posługiwać się jego skromniejszą wersją, czyli pianinem. W ostatnich latach pojawiło się również wiele dobrych instrumentów elektronicznych, tzw. pianin cyfrowych, które dobrze symulują grę na swoim akustycznym pierwowzorze.

Skrzypce

Od wielu już lat niesłabnącym zainteresowaniem w naszej szkole cieszy się nauka gry na skrzypcach. Uczniowie mają do dyspozycji instrumenty w różnych rozmiarach, z tego powodu naukę można rozpocząć już bardzo młodym wieku. Zaletą na pewno jest też niewielki koszt instrumentów do nauki.

Gitara

Gitara jest bardzo chętnie wybieranym instrumentem w naszej szkole. Równym powodzeniem cieszą się jej odmiany akustyczne jak i elektryczne. Dużą zaletą na pewno jest niewielki koszt i łatwość transportu tego instrumentu. Naukę gry, akordowej oraz z zapisu nutowego można rozpoczynać już od najmłodszych lat!

Perkusja

Gra na perkusji to marzenie wielu osób niezależnie od wieku.W naszej szkole naukę gry na tym instrumencie  rozpoczynać można już w wieku 8 lat. Uczniowie mają do dyspozycji zestaw perkusyjny oraz zestaw cong. Zajęcia mają za zadanie przygotowanie do gry w zespole.

Keyboard

Bogactwo rytmów, brzmień oraz zaawansowanych funkcji tego elektronicznego instrumentu powoduje, że grający na nim odnosi wrażenie jakby towarzyszył mu cały zespól muzyków. Daje to uczącym się na nim gry - niesamowitą frajdę. Keyboardy świetnie rozwijają poczucie rytmu, a łatwość z jaką można na nich wykonywać popularne melodie, sprawia iż instrument ten można z powodzeniem polecać do nauki muzyki już od najmłodszych lat!

Organy

Organy to instrument o potężnych możliwościach. Piszczałkowe - doskonale sprawdzą się w muzyce sakralnej. Elektryczne - kojarzone są z jazzem i muzyką rozrywkową. Naukę gry na organach powinno się poprzedzić kilkuletnią praktyką na fortepianie.

Wokal

Nauka śpiewu to praca nad instrumentem, którym obdarzyła nas natura. Lekcje nauczą jak prawidłowo posługiwać się głosem, aby czysto i bez zbędnego wysiłku móc wykonywać ulubione piosenki. 

Teoria

Znajomość zasad rządzących muzyką pomaga zrozumieć to co słuchamy lub wykonujemy. Nuty, akordy, interwały, skale - to pojęcia bez znajomości, których trudno osiągnąć sukces w muzycznej edukacji.

Opłaty

Wpisowe szkolne - opłata jednorazowa, tylko w I roku nauki  – 40 zł.

Szkoła I stopnia - czesne 200 zł rata miesięczna.

1. Wybrany instrument 2 x 30 minut lub 1x 60 minut

2. Teoria  1x 45 minut 

3.  Zespół wokalno-instrumentalny - dla chętnych.

Ognisko muzyczne - czesne 120 zł rata miesięczna.

1. Wybrany instrument 1 x 30 minut

2. Teoria 1x 45 minut

3. Zespół wokalno-instrumentalny - dla chętnych.

Instrument dodatkowy – 80 zł rata miesięczna

Zniżka dla rodzeństwa – 30 zł miesięcznie za drugie dziecko

Opłaty za naukę w szkole regulujemy przelewem na konto w 10 równych ratach do 10-go dnia każdego miesiąca od września do czerwca.

Nr rachunku bankowego: 

Szkoła Muzyczna im. Jana z Lublina

ul. Kochanowskiego 1a, 23-204 Kraśnik

80 1240 2395 1111 0010 3118 2381

Nauczyciele

Roman Bis - absolwent kierunków muzykologia oraz wychowanie muzyczne. Po ukończeniu studiów grę fortepianową oraz umiejętności dydaktyczne doskonali u prof. Jerzego Bonia. Jest założycielem i dyrektorem Szkoły Muzycznej im. Jana z Lublina. Naucza gry na fortepianie, organach, keyboardzie, prowadzi zajęcia teoretyczne dla młodzieży oraz zajęcia zespołu instrumentalno-wokalnego. Poza pracą w szkole muzycznej, pełni obowiązki organisty w parafii Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku.

Roman bis organy

Ewa Kondrat- skrzypaczka, absolwentka kierunku wychowanie muzyczne, nauczyciel dyplomowany. Naucza gry na skrzypcach oraz teorii. Kwalifikacje stale podnosi poprzez udział w warsztatach i szkoleniach. Jej uczniowie często biorą udział w konkursach odnosząc liczne sukcesy.

Andrzej Wierzchowiak - absolwent kierunku wychowanie muzyczne, nauczyciel dyplomowany. Uczy gry na gitarze klasycznej oraz keyboardzie. Zajmuje się również realizacją dźwięku i masteringiem w studiu nagraniowym.

Łukasz Zieliński - gitarzysta z wieloletnim doświadczeniem sceniczno-koncertowym. Nauczyciel gry na gitarze klasycznej i elektrycznej. W pracy dydaktycznej posługuje się chętnie własnymi opracowaniami utworów, które udostępnia uczniom.

Ryszard Stańczyk - perkusista z 30 letnim stażem. W latach 80-tych występował w zespole Toto-Sco, które grało w klimacie pop-soul z elementami jazzu i funky, następnie w zespołach Jolly Bird i MC Kowalsky. Jako perkusista brał udział  w różnorodnych przeglądach muzycznych oraz koncertach w kraju i za granicą, nagrywał  płyty i kasety. Uczy gry na perkusji oraz instrumentach perkusyjnych.

Ryszard stańczyk

Miejsca prowadzenia zajęć:

Osiedlowy Dom Kultury S.M. "Pomoc" (Czerwoniak) 23-200 Kraśnik, ul. Kochanowskiego 1a

Centrum Kultury i Promocji 23-204 Kraśnik, Aleja Niepodległości 44


AktualnościKoncert Noworoczny 2018

zobacz galerię


czytaj więcej

Media
muzyka-krasnikFormularz kontaktowyDane kontaktoweSzkoła Muzyczna I st. im. Jana z Lublina

23-200 Kraśnik, ul. Kochanowskiego 1a

23-204 Kraśnik, Aleja Niepodległości 44

tel. 81 723 59 25 kom. 606 511 360

e-mail: sekretariat@muzyka.krasnik.pl

Nr konta: 80 1240 2395 1111 0010 3118 2381

Strefa Ucznia